فروشگاه هاي زنجیره ای یاس

آدرس دفتر مركزي:  تهران ,شهرک غرب , بلوار دادمان  , نبش هرمزان , برج طوبی

تلفن:  50 الی 96667025 -021

تلفکس: 59 - 96667058  

E-mail: info@yaasonline.com